Kivun hoitotyön täydennyskoulutus 2019-2020

13.4.2019Turun yliopiston Hoitotieteen laitos tarjoaa 30 opintopisteen Kivun hoitotyön täydennyskoulutusta yhteistyössä Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen hoitotyön toimikunnan kanssa. Milloin: syksy 2019 – syksy 2020, 3 lukukautta Kenelle: Sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, ensihoitajille, kätilöille, terveystieteiden kandidaatti/maisteri tutkinto-ohjelman opiskelijoille

Hyvä kollega,

Opiskele Kivun hoitotyön asiantuntijaksi ja verkostoidu kivun hoitotyön asiantuntijoiden kanssa!

Upea mahdollisuus oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan vaikuttavaa kivunhoitoa Turun yliopiston ja Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen tarjoamassa Kivun hoitotyön täydennyskoulutuksessa (30 op). Opiskelu on joustavaa, työelämälähtöistä monimuoto-opiskelua mentoreiden tuella.

Ilmoittautumisaika:15.4-6.8.2019
Täydennyskoulutus alkaa syyskuussa 2019.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: reetta.a.mustonen@utu.fi

Liitteet