Apurahailmoitus 2018

6.1.2018

Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry apurahat yhdistyksen jäsenille vuonna 2018

1. Tutkimusapurahat

Orion Pharma: Burana-apuraha 1.500 €

Lääkärille väitöskirjan tai muun lääketieteellisen tutkimuksen tekoa varten

Pfizer: apuraha 1.000 €

Kivun tutkimukseen, apurahalla tuetaan väitöskirjatutkimusta tai -tutkijaa

Mundipharma: apuraha 1.000 € 

Kipututkimukseen

Kyowa Kirin: Moventig-apuraha 1.000 €

Syöpäkivun tai opioidien aiheuttamien haittojen tutkimukseen

SKTY ry: aloittelevan väitöskirjatutkijan apuraha(t), yhteensä 2.500 €.  Apuraha jaetaan yhdelle tai kahdelle aloittelevalle tutkijalle, jolla on korkeintaan kaksi julkaistavaksi hyväksyttyä tai julkaistua tutkimusta.

2. Koulutusapurahat

Koulutusapurahaa, yhteensä 4.000 €

Tohtoritutkintoon tähtäävässä tutkijakoulutuksessa oleville koulutusapurahaa, yhteensä 3.000 €               

3. Matka-apurahat

Matka-apurahaa tutkijoille, joilla on oma esitys/posteri kongressissa, yhteensä 3.000 €.

4. Kliinikon tunnustuspalkinto

1.000 €, jaetaan kivunhoidon alalla kliinisessä työssä ansioituneelle yhdistyksen jäsenelle työtovereiden ehdotuksen perusteella (vapaamuotoinen ehdotus   kliinikon ansioista kivunhoidon kliinisen työn alueella, lähetetään SKTY ry:n sihteerille siht@skty.org ).

Apurahaa voi saada perättäisinäkin vuosina, mutta etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole saaneet apurahaa edellisen vuoden jaossa.

Tutkimusapurahan saajilta edellytetään kirjoitusta Kipuviestiin. Kirjoituksen aiheesta/sisällöstä tulee neuvotella päätoimittajan kanssa (kipuviesti@skty.org ).

Koulutusapurahaa voidaan myöntää hakijalle henkilökohtaisesti kivun alalle suuntautuvan erityiskouluttautumisen (kivun erityispätevyys, muu kivun erikoistumiskoulutus) tukemiseen sekä esimerkiksi Suomessa järjestettävien korkeatasoisten kipukoulutustilaisuuksien järjestämiseen (mm. ulkomaisten luennoitsijoiden matkakustannuksiin).  Koulutus- ja matka-apurahoja voidaan käyttää koulutuksen tai kongressimatkan matkustus-, majoitus- tai osallistumiskustannuksiin. Ruokailukustannuksia ei korvata. Koulutusapurahaa ei voi käyttää yhdistyksen järjestämään koulutukseen.

Myönnetty koulutus- tai matka-apuraha maksetaan, kun apurahan saaja on tehnyt selvityksen apurahan käytöstä kahden kuukauden kuluessa matkasta tai koulutustilaisuudesta. Selvitykseen kuuluvat matka- tai koulutuslasku alkuperäisine kuitteineen, apurahan myöntämiskirje sekä matka- tai koulutuskertomus. Yksi paperikopio matkakertomuksesta toimitetaan matkalaskun ja kuittien mukana yhdistyksen rahastonhoitajalle (Sarita Aho, Validia Kuntoutus Helsinki, Nordenskiöldinkatu 18 B, PL 103, 00251 HELSINKI). Matkakertomus toimitetaan lisäksi Kipuviestin päätoimittajalle sähköpostin liitteenä (kipuviesti@skty.org ). Osa matkakertomuksista julkaistaan Kipuviestissä. Samassa kongressissa kävijät laativat yhteisen matkakertomuksen.

Apurahahakemukset tulee laatia käyttäen yhdistyksen kotisivuilla (www.skty.org ) olevia kaavakkeita. Kunkin apurahakategorian osalta (tutkimus-, matka- ja koulutusapuraha) riittää yksi hakemus, joka otetaan huomioon eri apurahoista päätettäessä niiden määrittelyjen mukaisesti, mitä kunkin apurahan osalta on sen käyttökohteesta esitetty.

Apurahahakemusten tulee olla perillä viimeistään 16.2.2018 palautuspäivämäärän postileimalla merkittynä, myöhemmin lähetettyjä ei oteta huomioon. Hakemukset lähetetään tutkimustoimikunnan sihteerille Hanna Vuorimaalle. Sähköpostiosoite on hanna.vuorimaa@phhyky.fi ja postiosoite Päijät-Hämeen keskussairaala, Hanna Vuorimaa, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti.

Apurahat ja tunnustuspalkinto jaetaan vuosikokouksen yhteydessä Tampereella 19.4.2018.