Kivun hoitotyön erikoistumiskoulutus

Turun yliopiston hoitotieteen laitos ja Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen hoitotyön toimikunta ovat tarjonneet sairaanhoitajille suunnattua Kivun hoitotyön täydennyskoulutusta vuodesta 2018 alkaen. Työelämä-lähtöisen opiskelun mentoreina on hoitotyöntoimikuntaan kuuluvia kivunhoitotyön osaajia johdattamassa opiskelijoita kivun hoitotyön asiantuntijuuteen. 

Puolitoista vuotta kestävän koulutuksen hakuajasta ilmoitetaan erikseen yhdistyksen sivuilla, kun se on ajankohtaista.