Toimikunnat

Akuutin kivun hoidon toimikunta

Hyvä kivun hoito on potilaan perusoikeus. Lisäksi onnistunut akuutin kivun hoito on yksi tärkeimmistä kulmakivistä pitkittyneen kivun ilmaantumisen estossa. Tämän tavoitteen mahdollistamiseksi perustettiin Akuutin kivun toimikunta v 2004.

Toimikunnan nykyiset jäsenet ovat anestesiologit Juhani Ojala (pj) Helsingistä, Elina Tiippana Hyvinkäältä, Suvi Viljakainen Tampereelta sekä Marion Wüestefeld Kuopiosta ja APS-sairaanhoitajat Outi Saarelainen Helsingistä, Tuija Leinonen Kuopiosta ja Virpi Markkanen (siht) Jyväskylästä.

Toimikuntamme pääasialliset tavoitteet ovat:

  1. Akuutista kivun hoidosta kiinnostuneen hoitohenkilökunnan verkostoituminen, sekä moniammatillisesti että ammattikunnittain
  2. Kivun hoidon koulutuksen järjestäminen –vuosittainen Akuutin Kivun Hoidon koulutuspäivä marraskuussa Tampereella
  3. Kivun hoidon koulutuksen edistäminen ja koulutuspisteiden hankkiminen erikoislääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen ja lääkäreiden erityispätevyyteen liittyen, fysioterapeuteille ja psykologeille.
  4. Acute Pain Service (APS) –toiminnan tietoisuuden lisääminen sekä APS-toimintojen kartoitus maanlaajuisesti

Toimikunnan jäsenet:
Tuija Leinonen
Virpi Markkanen
Juhani Ojala
Outi Saarelainen
Elina Tiippana
Suvi Viljakainen
Marion Wüstefeld

Erityispätevyystoimikunta

Olavi Airaksinen
Aki Hietaharju
Markku Kauppi
Marina Kuhlefelt
Nils Kyrklund
Jaakko Leskinen
Pirjo Ravaska
Tiina Saarto

Fysioterapeuttitoimikunta

Päivi Aaltonen
Sarita Aho
Jouko Heiskanen
Mirja Kettunen
Petteri Koho
Tuija Mänttäri
Maijaliisa Vuento-Lammi

Hoitotyön toimikunta

Soile Haakana
Anna-Maija Koivusalo
Irma Laurila
Anna-Leena Nousiainen
Maritta Valkonen

Kasvokiputoimikunta

Vuokko Hägg
Viljami Jokinen
Pentti Kemppainen
Marina Kuhlefelt
Matti Närhi
Hanna Pohjola
Kirsi Sipilä
Seppo Soinila
Tuija Teerijoki-Oksa
Anu Vierola

Kipulääkäritoimikunta

Nora Hagelberg
Tuuli Heikura
Tarja Heiskanen
Aki Hietaharju
Petteri Maunu

Kipuviesti toimituskunta

Maija Kalliomäki, päätoimittaja
Heli Forssell
Soile Haakana
Hanna Harno
Seppo Mustola
Sanna Salanterä
Salla Salo

Lasten ja nuorten kivunhoidon toimikunta

Arja Hiller
Miia Kokkonen
Anette Lemström
Kati Markula-Patjas
Heidi Mäenpää
Tarja Pölkki
Minna Ståhl

Psykologitoimikunta

Riitta Huhta-Hirvonen
Vuokko Hägg
Jukka Kujanpää
Anna Valjakka
Marja-Liisa Veltheim

Syöpäkiputoimikunta

Soile Haakana
Tarja Heiskanen
Pirkka Rautakorpi
Ann-Sofi Storbacka
Tiina Tasmuth

Tutkimustoimikunta

Heli Forssell
Satu Jääskeläinen
Jaro Karppinen
Vesa Kontinen
Antti Pertovaara
Sanna Salanterä
Kirsi Sipilä
Seppo Soinila
Hanna Vuorimaa

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimikunta

Ritva Jokela
Helena Miranda
Kia Pelto-Vasenius
Satu Pokkinen