Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry:n valtakunnallinen moniammatillinen koulutustapahtuma 15.4. – 16.4.2021

28.2.2021

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet liitteenä olevassa pdf-tiedostossa.