Ohjeita Kipuviestiin kirjoittaville

Kipuviesti -lehti julkaisee kivunhoitoa ja -tutkimusta käsitteleviä tieteellisiä ja ammatillisia kirjoituksia. Lehteä julkaisee Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. Kipuviesti-lehdessä julkaistut artikkelit indeksöidään suomalaisia ammatillisia ja tieteellisiä kirjoituksia sisältävään Medic -viitetietokantaan (Terveystieteiden keskuskirjasto).

Lehti julkaistaan myös sähköisessä muodossa. Kipuviesti-lehti ilmestyy kahdesti vuodessa (maaliskuussa ja lokakuussa). Aineistopäivä maaliskuun numeroon on 31. tammikuuta ja lokakuun numeroon 31. elokuuta.

Tarkemmat kirjoitusohjeet  avautuvat allaolevasta linkistä: