Kivun hoitotyön täydennyskoulutus 2024-2025

Kivun hoitotyön täydennyskoulutus (30 op) on Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen tarjoama ammatillinen, hoitotyöntekijöille suunnattu maksullinen täydennyskoulutus, joka toteutetaan yhteistyössä Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen hoitotyön toimikunnan kanssa. Kivun hoitotyön täydennyskoulutusta on järjestetty vuodesta 2018 alkaen. Helmikuussa 2024 alkanut täydennyskoulutuksen toteutus on järjestyksessään viides peräkkäinen. Opintoihin voi tulla mukaan joustavasti aloitusajakohdan jälkeenkin ja opintoja voi suorittaa verkossa omaan tahtiin kevätlukukauden 2025 loppuun saakka.

Opinnot ovat verkkopohjaiset ja moduulimuotoiset. Opinnot on suunniteltu joustavasti työn ohella tehtäviksi. Opintojen aikana kasvatat monipuolisesti kivun hoitotyön asiantuntijuutta ja lisäät kivunhoitoon liittyviä kliinisiä päätöksentekotaitoja.

Opiskeluvaihtoehdot:

  • Yksittäiset moduulit. 1–30 op kokonaisuuden voi opiskella yksittäisinä moduuleina omaan tahtiin moduulien avautumisaikojen puitteissa.

Ilmoittautumisaika:

  • Jatkuva ilmoittautuminen yksittäisiin moduuleihin kevääseen 2025 saakka.

Lisätietoa täydennyskoulutuksesta https://www.utu.fi/kihot tai koordinaattori Reetta Mustonen ramust@utu.fi.