Kivun hoitotyön ammatillinen täydennyskoulutus

Kivun hoitotyön täydennyskoulutus (30 op) on Turun yliopiston
Hoitotieteen laitoksen tarjoama ammatillinen, hoitotyöntekijöille
suunnattu maksullinen täydennyskoulutus, joka toteutetaan
yhteistyössä Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen hoitotyön toimikunnan
kanssa.

Opinnot ovat verkkopohjaiset ja moduulimuotoiset. Opinnot on
suunniteltu joustavasti työn ohella tehtäviksi ja niitä voi
suorittaa omaan tahtiin. Opintojen aikana kasvatat monipuolisesti
kivun hoitotyön asiantuntijuutta ja lisäät kivunhoitoon liittyviä
kliinisiä päätöksentekotaitoja.

Yksittäisiin moduuleihin on jatkuva ilmoittautuminen. Voit suorittaa
yhden tai useamman moduulin oman kiinnostuksen ja mahdollisuuksien
mukaan. Myös 30 op kokonaisuuden voi suorittaa yksittäisinä
moduuleina.

Lisätietoa täydennyskoulutuksesta https://www.utu.fi/kihot⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.