Mediakortti 2024

Kipuviesti on Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen jäsenlehti. Lehdellä on moniammatillinen lukijakunta; lääkäreitä, hammaslääkäreitä, psykologeja, sairaanhoitajia ja fysioterapeutteja.

Katso lehden ilmestymispäivät ja ilmoitushinnat mediakortilta.