Kipuviestitoimikunta

Kipuviesti-toimikunta on toiminut vuodesta 1998 lähtien. Yhdistyksen oma lehti Kipuviesti ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1999. Toimikunnan tehtävänä on kahdesti vuodessa toimittaa yhdistyksen jäsenille jäsenlehti. Lehti ilmestyy sekä paperisena että elektronisena versiona yhdistyksen kotisivuilla. Lehdessä julkaistaan kivun tutkimukseen ja hoitoon liittyviä ammatillisia, tieteellisiä ja yhteiskunnallisia kirjoituksia.

Toimikunta on moniammatillinen ja siihen kuuluu tällä hetkellä kaksi lääkäriä, hammaslääkäri, hoitotyön edustaja ja fysioterapeutti. Lehden päätoimittajana toimii TtM Riitta Rosio (kipuviesti@skty.org, ritemi@utu.fi). Toimikunta kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa suunnittelemaan ja toimittamaan tulevia lehtiä. Kullekin lehdelle valitaan jokin kipuun liittyvä pääteema, johon liittyviä kirjoituksia toimikunnan jäsenet keräävät. Yhdistyksen jäsenet voivat myös oma-aloitteisesti ottaa yhteyttä toimitukseen ja tarjota lehteen kirjoituksia.

Toimikunnan kokoonpano jäsensivuilla.

Ota yhteyttä toimikuntaan yhteydenottolomakkeella.

Rosio Riitta, päätoimittaja

Autio Teresa

Korhonen Tuula

Tiina-Riitta Vuorjoki-Ranta