Tutkimustoimikunta

Kipuun liittyvä tutkimus, sen tukeminen ja kipututkimuksen kehittäminen maassamme on yksi Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen keskeisistä tehtävistä. Yhdistys on tukenut apurahoillaan kipututkimusta vuodesta 1998 alkaen. Tutkimusapurahojen arviointia ja kipuun liittyvän tutkimuksen muuta tukemista varten on perustettu tutkimustoimikunta. 

Tutkimustoimikunnan jäseniksi valitaan kokeneita kipututkijoita, jotka edustavat kipututkimukseen liittyviä eri tutkimusaloja. Toimikunnan pitkäaikaisena puheenjohtajana toimi professori Eija Kalso, nykyinen puheenjohtaja on dosentti Vesa Kontinen.  

Toimikunta käsittelee vuosittain tutkimusapuraha-anomukset ja antaa suosituksensa niiden jaosta yhdistyksen hallitukselle. Toimikunnan tavoitteena on myös edistää kipututkijoiden koulutusta. 

Tutkimustoimikunnan aloitteesta järjestettiin ensimmäinen kansainvälinen tutkijakoulu Suomessa kesällä 2017: ”Tuohilampi Pain Summer School 2017”, ja tämän toiminnan on tarkoitus jatkua. 

Tutkimustoimikunta pyrkii myös edistämään moniammatillista, monikeskustutkimuksena toteutettavaa kliinistä kipututkimusta maassamme. Ensimmäinen tällainen hanke on ollut Krooninen kipu ja elintavat -tutkimus vuosina 2012-1016, johon liittyvät ensimmäiset tutkimusraportit on jo julkaistu. Uuden, vastaavanlaisen monikeskustutkimushankkeen käynnistämistä suunnitellaan parhaillaan.  

Toimikunnan kokoonpano jäsensivuilla.

Ota yhteyttä toimikuntaan yhteydenottolomakkeella.