Psykologitoimikunta

Kivun psykologia

Ajatuksiin ja tunteisiin liittyvät psykologiset tekijät sekä ihmissuhteisiin ja elämäntilanteeseen liittyvät psykososiaaliset prosessit vaikuttavat yksilön kykyyn säädellä ja sietää kipuaan ja siten myös kipuongelman mahdolliseen pitkittymiseen. Esimerkkejä kivun kokemukseen vaikuttavista prosesseista ovat kivun voimistumisen pelko, huolestunut, jopa katastrofoiva, ajattelutapa ja kipuongelman elämään tuomien muutos- ja menetyskokemusten puutteellinen käsittely. Kivun arviointiin ja hoitoon perehtyneet psykologit koettavat yhdessä asiakkaan kanssa tutkia ja ymmärtää hänen kipuongelmassaan selviytymistä hankaloittavia seikkoja.

Kipupsykologit toimivat usein moniammattillisissa työryhmissä psykologian alan asiantuntijoina. Kipupsykologin palveluja on saatavissa aikuisille sekä lapsille ja nuorille perheineen.  Kipupsykologit suunnittelevat ja toteuttavat potilaiden psykologisia tutkimuksia ja arvioita. Tutkimuksissa on kipupsykologinen haastattelu ja keskustelu, minkä lisäksi asiakasta pyydetään usein täyttämään myös kipuun liittyviä arviointilomakkeita ja tehdään mahdollisesti myös psykologisia testejä. Kipua kokevan lapsen tai nuoren arviointi-, tutkimus- ja hoitoprosessissa on tavallisesti yksilöllisesti räätälöiden mukana myös hänen perheensä. Tutkimus lisää potilaan itseymmärrystä kokemiinsa oireisiin ja ongelmiin, ja tutkimuksen pohjalta on mahdollista suunnitella hänen tarvitsemaansa psykologista hoitoa tai kuntoutusta.

Kipupsykologit toteuttavat lyhyitä ja pitkiä kipupsykologisia yksilö- ja ryhmähoitoja ja -kuntoutuksia. Hoidon- ja kuntoutuksen tavoitteet asetetaan yksilöllisesti, mutta tavallisia tavoitteita ovat esimerkiksi ahdistuneisuuden, huolestuneisuuden ja masentuneisuuden lievittymiseen tähtäävä työskentely, kipuongelmaan liittyvien muutos- ja menetyskokemusten merkitysten hahmottaminen ja työstäminen, kipuongelmaan liittyvän ajatus-, uskomus- ja merkitysjärjestelmän tarkastelu ja kipuongelman kanssa selviytymistä tukevan itsesäätelyn rakentaminen.

Osalla kivun psykologiaan perehtyneistä psykologeista on lisäksi neuropsykologin tai psykoterapeutin koulutus, ja he kykenevät integroimaan tämän osaamisen kipupsykologiseen työskentelyyn. Osa näistä psykologeista työskentelee myös KELAN tukeman kuntoutuspsykoterapian tai neuropsykologisen kuntoutuksen palveluntuottajina.

Psykologitoimikunta

Psykologitoimikunta suunnittelee ja toteuttaa kivun psykologian alan prosessikoulutusta sekä lyhyempiä koulutustilaisuuksia. Lisäksi toimikunnan jäsenet toimivat kivun psykologian alan koulutus-, konsultointi- ja työnohjaustehtävissä sekä ovat käytettävissä ja osallistuvat erilaisiin kipuun liittyviin kehittämishankkeisiin.Kerran vuodessa järjestetään Kivun psykologian neuvottelupäivä -koulutus, joka on viime vuosina ollut avoin psykologien lisäksi myös muille kipupotilaiden parissa työskenteleville ammattilaisille. Psykologitoimikunta ylläpitää kipupsykologien yhteystietoverkostoa.

Toimikunnan kokoonpano jäsensivuilla.

Ota yhteyttä toimikuntaan yhteydenottolomakkeella.