Hoitotyön toimikunta

Hoitotyön toimikunta on perustettu vuonna 2003. Sen tarkoituksena oli kehittää kivunhoitotyötä ja laatia oppisisällöt eritasoisiin hoitotyön koulutuksiin. Näiden sisältöjen pohjalta on Suomessa toteutettu eritasoisia kivunhoitotyön koulutuskokonaisuuksia. Toimikunta asetti vuonna 2009 tavoitteekseen tutkittuun tietoon ja hyviin käytäntöihin perustuvan kivunhoitotyön tiedon välittämisen valtakunnallisen verkostoitumisen ja yhdistyksen kotisivujen avulla. Tavoitteena on myös kivunhoitotyön näkyvyyden ja koulutuksen lisääminen sekä kivunhoitotyön asiantuntijuuden ja erityisosaamisen vahvistaminen. Toimikunta sai vuonna 2010 valmiiksi suositukset sairaanhoitajan ammatillisen koulutuksen sekä erikoistumisopintojen kivunhoitotyön ammatillisista osaamistavoitteista.  

Toimikunnan kokoonpano jäsensivuilla.

Ota yhteyttä toimikuntaan yhteydenottolomakkeella.