Fysioterapeuttitoimikunta

Fysioterapeuttitoimikunta on perustettu 2002 Kuopiossa. Toimikunnan tavoitteena on kehittää fysioterapeuttien kivunhoidon ammatillista osaamista perustuen ajanmukaiseen tutkimustietoon ja hyviin hoitokäytäntöihin.

Toimikunta ideoi ja toteuttaa kipuun liittyvää koulutusta fysioterapeuteille yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa. Toimikunta toimii aktiivisena vaikuttajana kehitettäessä kivun hoitokäytäntöjä ja alan koulutusta esim. erikoistumisopinnot. Toimikunta on ollut kehittämässä fysioterapeuteille kivunhoidon erikoisasiatuntija pätevyyttä yhdessä Suomen Fysioterapeutit ry:n kanssa.

Toimikunnan kokoonpano jäsensivuilla.

Ota yhteyttä toimikuntaan yhteydenottolomakkeella.