Kipufysioterapian erikoisasiantuntijanimike ja kipufysioterapian koulutus

Suomen Fysioterapeutit on hyväksynyt kipufysioterapian erikoisasiantuntijanimikkeen vuonna 2014. Kipu on yksi yhteinen nimittäjä eri asiakasryhmien parissa toimiville fysioterapeuteille. Kipufysioterapian erikoisasiantuntija on tärkeä asiantuntija oman ammattiryhmän sisällä sekä moniammatillisesti niin kansallisilla kuin kansainvälisillä areenoilla.

Fysioterapian erikoisasiantuntijanimikettä voi hakea seitsemältä fysioterapian erikoisalalta (lasten fysioterapia, tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia, aikuisten neurologinen fysioterapia, perusterveydenhuollon fysioterapia, työfysioterapia, kipufysioterapia ja eläinten fysioterapia).

Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen fysioterapeuttitoimikunta kehitti yhdessä Suomen Fysioterapeutit kanssa Kipufysioterapian koulutuskokonaisuuden (15 op). Suomen Fysioterapeutit on järjestänyt kyseistä koulutusta vuodesta 2015 alkaen eri puolilla Suomea sekä osin hybridi- ja etäkoulutuksena. Koulutus antaa fysioterapeuteille laaja-alaisen kuvan kivusta ja sen eri muodoista sekä kliinistä osaamista käytännön työhön ja kivun kuntoutukseen. Koulutus painottuu erityisesti pitkittyneeseen kipuun.  

Ajankohtaiset tiedot koulutuksista löydät suomenfysioterapeutit.fi koulutussivuilta.