Hallitus

Petteri Koho, puheenjohtaja

fysioterapeutti, Helsinki

Juhani Ojala

anestesiologi, Espoo

Reino Pöyhiä

anestesiologi, Espoo

Ann-Sofi Storbacka

sairaanhoitaja, Kokkola

Taina Heinonen

fysiatri/neurologi, Lahti

Leena Manelius

psykologi, Lahti

Seppo Mustola

anestesiologi, Lappeenranta

Viljami Jokinen

hammaslääkäri, Helsinki

Anette Lemström

sairaanhoitaja, Helsinki

Marion Wüstefeld

anestesiologi, Kuopio

Hallituksen 2018 yhteystiedot

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ja keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt. Hallituksen valinnassa pyritään vähintään kolmen ammattiryhmän edustajan saamiseen Suomen eri osista. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi olisi vuosikokousten välinen aika.