Hallitus

Petteri Koho, puheenjohtaja

fysioterapeutti, Helsinki

Heini Pohjankoski

lastenlääkäri, Lahti

Juha Nevantaus

anestesiologi, Jyväskylä

Sarita Aho

fysioterapeutti, Helsinki

Taina Heinonen 

neurologi/fysiatri, Lahti

Tuija Teerijoki-Oksa

erikoishammaslääkäri, Turku

Seppo Mustola 

anestesiologi, Lappeenranta

Leena Manelius, varajäsen

psykologi, Lahti

Ann-Sofi Storbacka, varajäsen

sairaanhoitaja, Kokkola

Juhani Ojala, varajäsen

anestesiologi, Helsinki

Hallituksen 2018 yhteystiedot

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ja keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt. Hallituksen valinnassa pyritään vähintään kolmen ammattiryhmän edustajan saamiseen Suomen eri osista. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi olisi vuosikokousten välinen aika.