Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt. Hallituksen valinnassa pyritään vähintään kolmen ammattiryhmän edustajan saamiseen Suomen eri osista. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi olisi vuosikokousten välinen aika.

Yhdistys on syyskokouksessaan 10.11.2021 valinnut vuoden 2022 puheenjohtajakseen LT Maiju Marttisen.

Hallitus vuonna 2024:

 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen avuksi tietyn tehtäväkentän asioita voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä perustaa toimikuntia. Toimikuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä ja se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun kaksi jäsentä on läsnä. Toimikunnan tehtävänä on valmistella ja panna täytäntöön hallituksen sille määräämiä asioita ja tehtäviä. Toimikuntien toimikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksessä toimii kymmenen toimikuntaa vuonna 2022.