Materiaalit

Ohjeet, oppaat ja lomakkeet 

Kivunhallintatalo
Kroonisen kivun ja syöpäkivun hoidon kansallinen toimintasuunnitelma vuosille 2017–2020
Mitä kipu on. Perustietoa kivusta kaikille
Kroonisen kivun hoito-opas
Syöpäkivun hoito-opas
Kipupoliklinikan diagnoosiluettelo
Haittaluokitus

Lomakkeet
Suomen Kivuntutkimusyhdistys Ry on laatinut kivun ja oireiden seurantalomakkeita arvioinnin helpottamiseksi.
Kipukysely
Smärtformulär
Syöpäpotilaan oireseurantalomake kotihoidossa
Kivunseurantalomake

Tiedostot löytyvät alapuolelta.