Akuutin kivun toimikunta

Hyvä kivun hoito on potilaan perusoikeus. Lisäksi onnistunut akuutin kivun hoito on yksi tärkeimmistä kulmakivistä pitkittyneen kivun ilmaantumisen estossa. Tämän tavoitteen mahdollistamiseksi perustettiin Akuutin kivun toimikunta v 2004.

Toimikuntamme pääasialliset tavoitteet ovat:

  1. Akuutista kivun hoidosta kiinnostuneen hoitohenkilökunnan verkostoituminen, sekä moniammatillisesti että ammattikunnittain
  2. Kivun hoidon koulutuksen järjestäminen –vuosittainen Akuutin Kivun Hoidon koulutuspäivä marraskuussa Tampereella
  3. Kivun hoidon koulutuksen edistäminen ja koulutuspisteiden hankkiminen erikoislääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen ja lääkäreiden erityispätevyyteen liittyen, fysioterapeuteille ja psykologeille.
  4. Acute Pain Service (APS) –toiminnan tietoisuuden lisääminen sekä APS-toimintojen kartoitus maanlaajuisesti.

Toimikunnan kokoonpano jäsensivuilla.

Ota yhteyttä toimikuntaan yhteydenottolomakkeella.