Kivunhoitolääketieteen toimikunta

Erityispätevyystoimikunta on perustettu SKTY:n alaiseksi elimeksi, joka antaa Suomen Lääkäriliitolle ja Suomen Hammaslääkäriliitolle koulutus- ja arviointiapua myönnettäessä kivunhoitoon liittyviä erityispätevyyksiä. Toimikunnan tehtäviin kuuluvat koulutusvaatimusten määritteleminen, koulutustilaisuuksien (erityisesti tentit) järjestämiseen osallistuminen ja koulutettavien suoritusten arvioiminen.

Toimikunnassa toimivat puheenjohtaja, sihteeri ja eri kliinisten alojen kivunhoidon asiantuntijat (tällä hetkellä edustettuina ovat fysiatria, anestesiologia, hammaslääketiede, onkologia, psykiatria, sisätaudit, neurokirurgia, neurologia, kirurgia ja ortopedia).

Toimikunta keskittyy erityispätevyyttä hakevien koulutettavien opintosuoristusten suunniteluun ja heidän suoritustensa riittävyyden arviointiin. Näissä asioissa toimikunta tulee tukemaan Suomen Lääkäriliiton ja Hammaslääkäriliiton erityiskoulutuksesta vastaavia järjestelmiä kivun hoitoon kouluttautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Toimikunta jäsenineen osallistuu SKTY:n järjestämään koulutukseen suunnittelijoina ja toteuttajina, sekä tentaattoreina erityispätevyyttä koskevissa asioissa. Lisäksi toimikunta antaa suosituksia kivun hoitoon liittyvien koulutusten opintopistemääristä.

Toimikunnan kokoonpano jäsensivuilla

Ota yhteyttä toimikuntaan yhteydenottolomakkeella.