Jäsenyys

Henkilöjäsenyys


Jäsenehdot

Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea henkilö, joka työskentelee ammatissaan kivun parissa tai jonka työ liittyy kivun hoitoon tai tutkimukseen. Jäsenyyttä voi hakea myös  opiskelija, joka tulevassa työssään tulee toimimaan kivun tutkimuksen  ja hoidon parissa.

Jäsenedut

Jäsenet saavat jäsenpostina Kipuviesti- jäsenlehden kahdesti vuodessa sekä lisäksi jäsenkirjeitä. He saavat alennusta koulutustapahtumien osallistumismaksuista. Jäsenille toimitetaan kutsut paikallisiin koulutustilaisuuksiin kunkin koulutustilaisuuden kohderyhmän mukaisesti. Jäsenet voivat tehdä aloitteita yhdistyksen toimintatavoista. Jäsenistö on etusijalla yhdistyksen julkaisujen jakelussa.

Jäsenmaksu

Henkilöjäsenmaksu on 40 € vuodelle 2022. Liittyminen jäseneksi katsotaan tapahtuneeksi, kun yhdistyksen hallitus on hyväksynyt hakemuksen ja jäsenmaksu on maksettu. Jäsenyysvuosi on vuosikokouksesta seuraavaan.

Kannattajajäsenyys

Lue lisää ja hae kannattajajäseneksi.

Hae henkilöjäseneksi