Jäsenyys

Henkilöjäsenyys

Jäsenehdot

Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea henkilö, joka työskentelee ammatissaan kivun parissa tai jonka työ liittyy kivun hoitoon tai tutkimukseen. Jäsenyyttä voi hakea myös  opiskelija, joka tulevassa työssään tulee toimimaan kivun tutkimuksen  ja hoidon parissa.

Jäsenedut

Jäsenet saavat jäsenpostina Kipuviesti- jäsenlehden kahdesti vuodessa sekä lisäksi jäsenkirjeitä. Yhdistys järjestää jäsenille edullisia koulutuksia. Kutsut paikallisiin koulutustilaisuuksiin lähetetään kunkin koulutustilaisuuden kohderyhmän mukaisesti. Jäsenet voivat tehdä aloitteita yhdistyksen toimintatavoista. Jäsenistö on etusijalla yhdistyksen julkaisujen jakelussa.

Jäsenmaksu

Henkilöjäsenmaksu on 40 €. Liittyminen jäseneksi katsotaan tapahtuneeksi, kun yhdistyksen hallitus on hyväksynyt hakemuksen ja jäsenmaksu on maksettu. Jäsenyysvuosi on vuosikokouksesta seuraavaan.

Kannattajajäsenyys

Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea kivun tutkimuksen ja hoidon hyväksi tehtävää työtä. Yhdistyksen kokouksissa kannattajajäsenillä on puheoikeus muttei äänioikeutta. Kannattajajäsenmaksu on 800 €. Kannattajajäseneksi liityttäessä on ilmoitettava yhteyshenkilön nimi ja osoitetiedot jäsenpostin toimittamista varten.