Taideterapioiden toimikunta

Taideterapiatoimikunta perustettiin SKTY:n jäsenkokouksessa syksyllä 2022. Kiinnostus taideterapeuttisten menetelmien käyttöä kohtaan kivun hoidossa vaikutti olevan lisääntymässä ja siten alkoi näkyä tarvetta koota alan ammattilaisia yhteen. 

Toimikunta on suunnattu musiikki-, kuvataide- ja tanssi-liiketerapeuteille, mutta myös esimerkiksi tutkijoille ja muille sote-alan ammattilaisille, jotka ovat käyneet jonkin taideterapeuttisen menetelmän täydennyskoulutuksen (edellä mainittujen lisäksi esim. valokuva- tai kirjallisuusterapia). 

Toimikunnan tavoitteena on kehittää taideterapioiden ja -terapeuttisten menetelmien käyttöä kivunhoidossa tutkimustietoon ja kliiniseen kokemukseen perustuen sekä vakiinnuttaa hyväksi havaittuja hoitokäytäntöjä.

Keränen Reetta, puheenjohtaja

Essi Grén, sihteeri