KIPUPOTILAAN KOKONAISVALTAINEN KOHTAAMINEN BIOPSYKOSOSIAALISESTA SEKÄ PSYKOFYYSISESTÄ VIITEKEHYKSESTÄ. 19.-20.11.2021, etäkoulutus.

1.10.2021

Koulutuspäivän ytimenä on psykofyysinen ja traumainformoitu kipupotilaan kohtaaminen.

KIPUPOTILAAN KOKONAISVALTAINEN KOHTAAMINEN BIOPSYKOSOSIAALISESTA SEKÄ PSYKOFYYSISESTÄ VIITEKEHYKSESTÄ. 19.-20.11.2021, etäkoulutus.

Perjantai 19.11.2021 klo 9.00-15.30

PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA JA TRAUMAN HUOMIOIMINEN KIPUPOTILAAN KOHTAAMISESSA

Koulutuspäivän ytimenä on psykofyysinen ja traumainformoitu kipupotilaan kohtaaminen. Käymme läpi mm. traumainformoidun työtavan perusteita, hermostollisten vireystilojen sekä kipukokemuksen tiedostamiseen ja säätelyyn perustuvia harjoitteita, jotka toimivat myös itsehoitokeinoina. Päivä sisältää myös demonstraation sekä harjoituksia.

 

Kouluttaja: Karita Palomäki, psykofyysinen fysioterapeutti (erikoistunut psykofyysiseen kivunhoitoon ja traumainformoituun työtapaan), työnohjaaja, tietokirjailija, kouluttaja. Bodysense Coaching Oy, Helsinki.

 

09.00-09.30 Orientaatio koulutuspäiviin ja esittely

09.30-10.30 Psykofyysisen fysioterapian lähtökohtia: Kokemuksellinen oppiminen, voimavaralähtöisyys, kehon ja mielen vuorovaikutus, kehotietoisuus, autonominen hermosto, polyvagaaliteoria käyttöteoriana sekä turvaa tuottavan vuorovaikutuksen "työkaluna"

10.30-10.45 Tauko

10.45-11.30 Traumainformoitu työtapa, kehoturva, validoiva vuorovaikutus, harjoitus

11.30-12.15 Lounastauko

12.15-13.45 Pitkittynyt kipu, trauma, kehotietoisuus ja hermostolliset vireystilat; harjoituksia

13.45-14.00 Tauko

14.00-15.00 Potilascase, harjoituksia

15.00-15.30 Loppukeskustelu ja päivän päätös

 

Lauantai 20.11.2021 klo 9.00-15.30

BIOPSYKOSOSIAALINEN LÄHESTYMISTAPA JA PSYKOLOGISESTI INFORMOITU FYSIOTERAPIA – työkaluja kipeän asiakkaan kanssa työskentelyyn

 

Koulutuspäivän aikana perehdymme kipuun ilmiönä sekä psykososiaalisten riskitekijöiden tunnistamiseen ja huomiointiin terapiassa. Käymme läpi terapiasuhteen ja vuorovaikutuksen tärkeyttä ja keinoja näiden parantamiseksi. Lisäksi saat käytännön työkaluja terapian toteuttamiseksi biopsykososiaalisessa viitekehyksessä, kuten kivun huomiointi harjoittelussa ja pelkovälttämiskäyttäytymisen terapia. Päivän aikana perehdymme käytäntöön aidon potilasesimerkin kautta.  

 

Kouluttaja: Mikko Lausmaa, Ft OMT, TULE fysioterapian erikoisasiantuntija, väitöskirjatutkija / Loisto Terveys Oy, Oulun yliopisto

 

09.00-10.30  Kipu biopsykososiaalisena ilmiönä ja psykologisesti informoitu fysioterapia. Psykososiaalisten riskitekijöiden tunnistaminen ja huomiointi terapiassa. Kognitiivis-behavioraalinen terapia.

10.30-10.45  Tauko

10.45-11.30  Potilaskeskeisyys, terapiasuhde ja vuorovaikutus. Miksi nämä ovat tärkeitä?

11.30-12.15  Lounastauko

12.15-13.00  Kliininen päättely biopsykososiaalisessa viitekehyksessä. Käytännön työkaluja psykologisesti informoidun fysioterapian toteuttamiseksi.

13.00-13.15  Tauko

13.15-14.30  Potilastapaus

14.30-15.30  Potilastapauksen purku, päivän päätös

 

Koulutuksen hinta:

- SKTY:n jäsenet 150,00 €

- ei-jäsenet 190,00 €

- opiskelijat 80,00 €

 

Viimeinen sitova ilmoittautumispäivä: 5.11.2021, jonka jälkeen vahvistetaan koulutuksen toteutuminen.

 

Ilmoittautumislinkki:

https://www.lyyti.in/Kipupotilaan_kokonaisvaltainen_kohtaaminen_biopsykososiaalisesta_seka_psykofyysisesta_viitekehyksesta_1283 

 

Peruutusehdot:
- 15–29 vrk ennen tapahtumaa: 50 %:n palautus osallistumismaksusta.
- 14 vrk ennen tapahtumaa tai sen jälkeen: ei palautusta.

 

Lisätiedot: Karita Palomäki, karita@bodysense.fi