Kipuneurologia 2024

Järjestäjä: Suomen Neurologisen yhdistyksen Kipuneurologia-jaosto sekä lääkeyhtiö Pfizer 

Ilmoittautuminen PfizerPro -sivujen kautta

Lisätiedot: PfizerPro-sivut

Järjestäjän email: eija.tarkka@pfizer.com