Kipufysioterapian koulutuskokonaisuus (15 op) käynnistyy jälleen maaliskuussa!

2.2.2023

Koulutus syventää ymmärrystä siitä, mitä kipu on ja miten sitä voidaan kuntouttaa fysioterapian keinoin. Kivusta ja sen hoidosta tiedetään yhä enemmän. Silti moni ammattilainen kokee riittämättömyyden tunnetta kohdatessaan asiakkaita, joilla on pitkittynyttä kipua.

Koulutus antaa fysioterapeuteille laaja-alaisen kuvan kivusta ja sen eri muodoista, sekä kliinistä osaamista käytännön työhön ja kivun kuntoutukseen. Koulutus painottuu erityisesti pitkittyneeseen kipuun.