Apurahahaku 2021 ja kliinikon tunnustuspalkinto 2021

14.2.2021

APURAHAHAKU 2021 JA KLIINIKON TUNNUSTUSPALKINTO 2021

 

Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry:n apurahat 2021 yhdistyksen jäsenille.

 

1. Tutkimusapurahat

Pfizer- apuraha 1000 euroa

Kivuntutkimukseen esim. lääkäritutkijalle väitöskirjan tekoon

 

SKTYn myöntämät apurahat

1. Aloittelevan väitöskirjatutkijan apuraha(t) yhteensä 2000 euroa

Apuraha jaetaan yhdelle tai kahdelle tutkijalle, jolla on korkeintaan kaksi julkaistavaksi hyväksyttyä tai julkaistua tutkimusta.

 

2. Koulutusapurahat

Koulutusapuraha, yhteensä 3000 euroa

Tohtoritutkintoon tähtäävässä tutkijakoulutuksessa oleville koulutusapuraha 2000 euroa.

 

3.Matka-apurahat

Matka-apuraha tutkijoille, joilla on oma esitys/posteri kongressissa, yhteensä 2000 euroa. Matka-apurahaa haetaan tutkimusapurahahakemuskaavakkeella.

 

Väitöskirjatyöhön tukea myönnetään ensisijaisesti niille, joiden väitöskirjahanke on rekisteröity. Apurahaa voi saada peräkkäisinäkin vuosina, mutta etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole saaneet apurahaa edellisen vuoden jaossa. Tutkimusapurahan saajilta edellytetään kirjoitusta Kipuviestiin. Kirjoituksen aiheesta/sisällöstä tulee neuvotella päätoimittajan kanssa (kipuviesti@skty.org).

 

Koulutusapurahaa voidaan myöntää hakijalle henkilökohtaisesti kivun alalle suuntautuvan erityiskouluttautumisen (kivun erityispätevyys, muu kivun erikoistumiskoulutus) tukemiseen sekä esimerkiksi Suomessa järjestettävien korkeatasoisten kipukoulutuskokonaisuuksien järjestämiseen (mm. ulkomaisten luennoitsijoiden matkakustannuksiin). Koulutus- ja matka-apurahoja voidaan käyttää koulutuksen tai kongressimatkan matkustus-, majoitus- tai osallistumiskustannuksiin. Ruokailukustannuksia ei korvata. Koulutusapurahaa ei voi käyttää yhdistyksen järjestämään koulutukseen. Myönnetty koulutus- tai matka-apuraha maksetaan, kun apurahan saaja on tehnyt selvityksen apurahan käytöstä kahden kuukauden kuluessa matkasta tai koulutustilaisuudesta. Yksi paperikopio matkakertomuksesta toimitetaan matkalaskun ja kuittien mukana yhdistyksen taloudenhoitajalle (talous@skty.org). Matkakertomus toimitetaan lisäksi Kipuviestin päätoimittajalle sähköpostin liitteenä (kipuviesti@skty.org). Osa matkakertomuksista julkaistaan Kipuviestissä. Samassa kongressissa kävijät laativat yhteisen matkakertomuksen.

 

Apurahahakemukset tulee laatia käyttäen yhdistyksen kotisivuilla (www.skty.org) olevia kaavakkeita. Kunkin apurahakategorian osalta (tutkimus-, matka- ja koulutusapuraha) riittää yksi hakemus, joka otetaan huomioon eri apurahoista päätettäessä niiden määrittelyjen mukaisesti, mitä kunkin apurahan osalta on sen käyttökohteesta esitetty.

 

Apurahahakemusten tulee olla perillä viimeistään 28.2.2021. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Hakemukset lähetetään tutkimustoimikunnan sihteerille sähköpostitse osoitteella markus.paananen@oulu.fi

 

Apurahat jaetaan kevät-/vuosikokouksen yhteydessä 15.04.2021.

 

Kliinikon tunnustuspalkinto 2021

Yhdistys on perinteisesti jakanut kliinikon tunnustuspalkinnon (1000 euroa) jäsenten ehdotusten perusteella. Ehdota itse tai ryhmänä perustellulla vapaamuotoisella hakemuksella kliinikkoa, jonka katsot ansaitsevan tunnustuspalkinnon. Toimita hakemus siht@skty.org 1.3.2021 mennessä.

 

Kliinikon tunnustuspalkinto 1000 euroa jaetaan kivunhoidon alalla kliinisessä työssä ansioituneelle yhdistyksen jäsenelle työtovereiden ehdotuksen perusteella (vapaamuotoinen ehdotus kliinikon ansioista kivunhoidon kliinisen työn alueella, lähetetään SKTY ryn sihteerille.

 

Tunnustuspalkinto jaetaan kevät-/vuosikokouksen yhteydessä 15.04.2021.