Lasten ja nuorten kiputoimikunta

Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen lasten ja nuorten kiputoimikunta perustettiin vuonna 2007. Toimikunnan tehtävänä on kehittää lasten ja nuorten kivunhoitoa terveydenhuollon eri sektoreilla. Keinoina on (1) suunnitella ja järjestää lasten ja nuorten kipuun liittyviä koulutustilaisuuksia, (2) seurata lasten kivun tieteellistä tutkimustyötä sekä (3) tiedottaa tarvittaessa merkittävistä uusista havainnoista.

Ensimmäinen lasten ja nuorten kivunhoidon koulutuspäivä järjestettiin Lahdessa vuonna 2009. Toimikunnan merkittävänä tehtävänä oli myös osallistua lasten kivun pohjoismaisen kongressin järjestelyyn Turussa vuonna 2010.

Nykyinen lasten ja nuorten kiputoimikunta on asettanut pääteemakseen lasten ja nuorten pitkittyneen kivun hoidon kehittämisen moniammatillisena yhteistyönä. Toiminnan tärkeimpänä tavoitteena on koulutustilaisuuksien järjestäminen, kivunhoitotyöhön osallistuvien ammattilaisten yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen sekä kipupotilaiden ja heidän perheidensä kivunhallinnan tietoisuuden lisääminen.

Vuosina 2012, 2013 ja 2014 terveydenhuollon ammattilaisille järjestettyjen Sairaan kipee -kutsuseminaarien perusteella on tarkoitus järjestää seuraavaksi ensitietopäivä pitkittyneestä kivusta kärsiville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen lokakuussa 2015.

Sairaan kipee seminaareista löytyy raportit Kipuviestin numeroista 1/2013, 1/2014 ja 1/2015.

Toimikunnan kokoonpano jäsensivuilla.

Ota yhteyttä toimikuntaan yhteydenottolomakkeella.