Tule mukaan toimikuntaan!

27.8.2022

Tule mukaan toimikuntaan! Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan yhdistyksen uusiin tai jo aiemmin toimineisiin toimikuntiin, ilmoita halukkuudestasi yhdistyksen sihteerille siht@skty.org.

Pitkään odotetulle Neuromodulaatiotoimikunnalle on ilmoitettu haettavaksi toiminnan käynnistämislupaa yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 10.11.2022. Neuromodulaatiotoimikunnan tavoitteina on huolehtia laadukkaasta ja vaikuttavasta kivun neuromodulaatiohoidosta Suomessa, tuottaa koulutusta neuromodulaatiohoitajille ja -lääkäreille, edistää neuromodulaatiohoitojen kehittämistä Suomessa sekä tarjota tukea neuromodulaatiohoitojen tutkimuksessa.

Tauolla ollut Lääkäritoimikunta aktivoituu jälleen! Lääkäritoimikunnalle on ilmoitettu haettavaksi lupaa toiminnan aktivoimiselle yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 10.11.2022. Lääkäritoimikunnan tavoitteina on edistää kipulääketieteen koulutusta Suomessa, ylläpitää tietoisuutta kansainvälisistä hoitosuosituksista, edistää turvallista kivun lääkehoitoa ja tukea kipulääketieteen tutkimusta Suomessa.

Luovien terapioiden toimikunnalle on ilmoitettu haettavaksi toiminnan käynnistämislupaa yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 10.11.2022. Toimikunnan tavoitteena on kehittää luovien menetelmien käyttöä kivun hoidossa tutkimustietoon ja kliiniseen kokemukseen perustuen, sekä vakiinnuttaa hyväksi havaittuja hoitokäytäntöjä. Toimikunta on ensisijaisesti tarkoitettu musiikki-, kuvataide- ja tanssi-liiketerapeuteille sekä esimerkiksi terveydenhuollon tai opetusalan ammattilaisille, jotka ovat käyneet luovan menetelmän täydennyskoulutuksen (esim. valokuva- tai kirjallisuusterapia).

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimikunta on ollut viime vuodet tauolla. Toimikunnan aktivoimista uudelleen toivotaan lämpimästi. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimikunta on tehnyt tärkeää työtä perustamisestaan (v. 2000) lähtien.  Toimikunnan tavoitteena on lisätä kansalaisten ja päättäjien tietoa kipusairauksista, kivun merkityksestä ja kivun hoidon mahdollisuuksista, sekä parantaa kipupotilaiden hoitoketjuja. Yhdistyksen sosiaalisen median kanavat uudistetaan syksyn 2022 aikana, mikä antaa uusia mahdollisuuksia myös Yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimikunnan toiminnalle.

 

SKTY:ssä on lisäksi toiminut vuonna 2022 aktiivisesti 10 toimikuntaa. Myös nämä tutut toimikunnat toivottavat uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi!

  • Akuutin kivun toimikunta
  • Fysioterapeuttitoimikunta
  • Kivunhoitolääketieteen erityispätevyystoimikunta
  • Hoitotyön toimikunta
  • Kasvokiputoimikunta
  • Kipuviesti-toimikunta
  • Lasten ja nuorten kiputoimikunta
  • Psykologitoimikunta
  • Tutkimustoimikunta
  • Syöpäkivun toimikunta